• Dla młodych z woj. podlaskiego najważniejsze przy wyborze pracy jest to, czy oferuje ona ciekawe zadania. Inne kryteria to gwarancja umowy na czas określony oraz dobre opinie o pracodawcy.
  • Tym, co według młodych z Podlasia, pozwoli im osiągnąć satysfakcjonujący poziom zarobków w przyszłości jest kontynuowanie nauki, zdobywanie certyfikatów oraz własny biznes.
  • W woj. podlaskim jest jeden z najwyższych odsetek osób ze średnim wykształceniem, które odczuwają najmniej satysfakcji z wykonywanej pracy.
  • Młodzi z Podlasia idą na studia ponieważ uważają, że zwiększa to ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy i mogą poszerzać horyzonty. Powodem jest też łatwy dostęp do bezpłatnych studiów.

Młodzi ludzie są dzisiaj ambitni, ciekawi świata i zdeterminowani w rozwijaniu własnych kompetencji i zainteresowań. Ci młodzi są też jednak zagubieni i niepewni przyszłości. Często nie mają pomysłu na siebie i nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Z powodu braku dostępnych danych i wiedzy, ich wybory zawodowe są chaotyczne i czasem nietrafione – tak wynika z najnowszego raportu „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych Polaków?”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola.

Co dziesiąty mieszkaniec Polski to osoba w wieku 18–26 lat, co stanowi 18 proc. ogółu. Wg danych GUS do 2050 r. liczba osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) ma spaść w Polsce o ok. 8 mln w porównaniu z 2015 r. To duże zagrożenie dla gospodarki, to także problem społeczny i polityczny. Przede wszystkim jednak to ogromne wyzwanie dla pracodawców.

Aktywizacja zawodowa młodych musi stać się priorytetem dla wszystkich pracodawców i decydentów politycznych, ze względu na sytuację demograficzną Polski i starzejące się społeczeństwo. Poprzez raport #MłodziPrzyGłosie chcieliśmy lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania młodych osób i dzięki temu zaproponować najlepsze rozwiązania, które pomogą młodym pewnie wejść na rynek pracy – mówi Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services.

Ważnym wnioskiem płynącym z raportu są bardzo nierówne szanse w dostępie
do edukacji i dobrej pracy między osobami z dużych ośrodków, a tymi z małych miast i wsi. Młodzi z mniejszych miejscowości twierdzą, że mają gorszy dostęp do dobrych uczelni, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz targów pracy lub edukacji. Ponad 20% młodych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców twierdzi także, że jest im trudniej znaleźć dobrze płatną pracę niż młodym z większych miast oraz że nie ma dla nich odpowiednich możliwości na lokalnym rynku pracy, odpowiadających ich wykształceniu i umiejętnościom. Przekłada się to na niższą samoocenę, mniej sprecyzowane plany zawodowe, oraz mniejszą gotowość do wejścia na rynek pracy.

Z badania #MłodziPrzyGłosie wynika, że młodzież pozyskuje wiedzę na temat rynku pracy z różnych źródeł – są to głównie: znajomi, Internet i rodzice. Ci najmłodsi czerpią głównie z porad przyjaciół i znajomych (blisko połowa 48,6%). Liczba osób poszukujących informacji o rynku pracy z Internetu wzrasta wraz z wiekiem. Jak się okazuje, narzędzia instytucjonalne, takie jak urząd pracy czy doradztwo zawodowe, nie są dla młodych istotnym źródłem wiedzy. Z doradztwa zawodowego w obecnym kształcie korzysta 25 proc. respondentów.

Tymczasem większość uczniów szkół średnich i wyższych potrzebuje wsparcia
w określeniu swoich predyspozycji zawodowych. Około połowa oczekuje, że doradca zawodowy będzie dla nich źródłem wiedzy na temat pracy w zawodzie, który sobie wymarzyli. Niestety młodzi wskazują na brak dostępu do dobrego doradztwa zawodowego i pomocy w planowaniu kariery.

Wierzymy, że poprzez profesjonalne programy i odpowiednio dobrane narzędzia możemy być dla młodych ludzi realnym wsparciem w tych ważnych dla nich momentach decydowania o swojej przyszłości. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie – biznes, przedstawiciele rządu, władze lokalne, rodzice oraz sami młodzi – podkreśla Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC Polska Jaak Mikkel.

Z badania wynika, że najpopularniejszą branżą, w której młode osoby chcą docelowo pracować jest IT i nowe technologie. Natomiast młodzi najlepiej oceniają swoją gotowość do wejścia na rynek pracy po 3 kierunkach: matematyka i nauki ścisłe, kierunki pedagogiczne i kierunki ekonomiczne.

Optymistyczne są oczekiwania młodych co do przyszłych zarobków. Większość
z badanych zakłada, że będzie zarabiać co najmniej dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. Najczęściej są to osoby najmłodsze (63,1 proc.), a najrzadziej najstarsze (57,9 proc.). Osoby w wieku 24–26 lat do swoich zarobków podchodzą realistycznie; często liczy się dla nich nie tyle ich wysokość, co stabilność i przewidywalność.

Cały raport dostępny na stronie www.mlodziprzyglosie.pl

Platforma #MłodziPrzyGłosie to miejsce debaty o przyszłości młodych w kontekście rynku pracy. Młodzi będą tu dyskutować o tym, jakie są ich potrzeby, oczekiwania i obawy. Co miesiąc prezentowany będzie nowy temat w formie vloga. Ze strony można będzie też pobrać scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli
w szkole.

Coca-Cola Poland Services