Nadleśnictwo Augustów zachowując standardy certyfikatu FSC ogłasza konsultacje prac gospodarczych na rok 2022 na powierzchniach wyznaczonych jako lasy HCVF (High Conservation Value Forests).

Uwagi i wnioski przyjmujemy do 31.12.2021 r.

Osobą do kontaktu jest Grzegorz Androsiuk, tel. 87 6439906

Więcej informacji na temat HCVF: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Rozmiar głównych zadań gospodarczych w lasach HCVF zaplanowanych na 2022 r.

Obowiązek konsultowania prac gospodarczych ze społecznością lokalną, wynika wprost z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. Zasada 4 standardu –

Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników oraz jej Kryterium 4.4, nakładają na zarządcę lasu wymóg, aby w procesie planowania i samej działalności były brane pod uwagę wyniki oceny jej oddziaływania na społeczeństwo. Ze stronami, na które dana działalność gospodarcza może mieć bezpośredni wpływ, przeprowadzane są konsultacje.

|augustow.bialystok.lasy.gov.pl