W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Komendy Powiatowej  PSP w Augustowie przeprowadzili czynności kontrolno – rozpoznawcze obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie powiatu augustowskiego.

Obecnie na terenie powiatu odbywa się sześć obozów harcerskich Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa RP, Chorągwi Stołecznej i Łódzkiej ZHP. Na terenie obozów przebywa łącznie 742 harcerzy oraz 70 opiekunów.

W czasie wizytacji sprawdzono wyposażenie obozów harcerskich w podręczny sprzęt gaśniczy, przeanalizowano sposoby alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Zweryfikowano warunki oraz organizację ewakuacji w miejsce bezpieczne.

W trakcie wizytacji przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa na obozie jak również bezpieczeństwa nad wodą. Pogadanka prowadzona była dla dzieci i młodzieży jak również dla opiekunów.

Opracowanie: asp. Krzysztof Zielonka
Zdjęcia: st. kpt. Karol Karwowski

augustow.straz.bialystok.pl