konferencja prasowa

Augustów, jak większość polskich miast, dotknięty jest problemem zanieczyszczonego powietrza w okresie jesienno – zimowym. Stan jakości powietrza nie osiąga wskazań krytycznych, ale okresowo bywa niebezpieczny dla zdrowia. Za występujący okresowo smog odpowiedzialne są w głównej mierze zanieczyszczenia emitowane przez przydomowe kotłownie zasilane paliwami stałymi, czyli tzw. niska emisja.

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady miejskiej w Augustowie 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczyna od roku 2019. W budżecie przeznaczono na jego realizację kwotę 1.250.000zł. Będzie ona przeznaczona na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej lub instalację pomp ciepła.

– Program mówi o realnych dopłatach dla każdego mieszkańca, który zdecyduje się na trwałą  likwidację systemu ogrzewania opartego na starym źródle ciepła na jedno z czterech rozwiązań – poinformował zebranych burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk – Ze względu na fakt, iż Augustów jest miastem uzdrowiskowym postawiliśmy na najczystsze źródła ciepła – dodał burmistrz Augustowa.

Według danych Polskiej Izby Ekologii 1 piec na drewno starej generacji, obsługiwany ręcznie może emitować tyle szkodliwych pyłów co 100.000 pieców gazowych. 1 nowoczesny piec na pellet 5 generacji może emitować tyle szkodliwych pyłów, co 2.500 pieców gazowych. Dla czytelnego porównania: cała dzielnica Baraki ogrzewana piecami gazowymi wyemituje w sezonie grzewczym mniej szkodliwych pyłów niż choćby jeden piec na pellet. Cały Augustów ogrzewany jedynie pompami ciepła, ciepłem systemowym i piecami gazowymi wyemituje na poziomie niskiej emisji mniej szkodliwych pyłów niż tylko 1 piec starej generacji na drewno!

Program Airgustów przewiduje dofinansowanie wymiany źródła ciepła na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, piec gazowy i podłączenie do sieci gazowej lub piec gazowy zasilany spoza sieci oraz podłączenie do pompy ciepła.

Wysokość dotacji na wymianę źródła ciepła wynosi w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 7.000 zł oraz w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 14.000 zł.

Wnioski o dotacje z programu Airgustów przyjmowane są w trybie ciągłym od 1 lutego do 30 listopada i oceniane pod względem formalnym w ciągu 7 dni aż do wyczerpania kwoty przewidzianej na dany rok.

Wnioski dostępne są w biurze programu Airgustów, które mieści się przy ulicy Nowomiejskiej 41 w Augustowie (budynek Szkoły Podstawowej nr 5), tel. 87 615 62 02. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej www.airgustow.pl oraz w Biurze  Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie.

W biurze obsługi programu Airgustów prowadzone będą również prace wspierające korzystanie przez mieszkańców z programu Czyste powietrze, z prowadzonego już przez Miasto projektu wpierania montaży paneli fotowoltaicznych oraz programu wymiany starych źródeł ciepła na piece pelletowe V klasy.

Urząd Miejski w Augustowie

PLIKI

Załącznik Rozmiar
Wniosek o dotację Airgustów 1.92 MB
Wniosek o rozliczenie dotacji Airgustów 1.9 MB