W czwartek, 29. sierpnia, w gabinecie starosty augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego odbyła się konferencja prasowa. Tematem wiodącym była długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Rozmawiano też o innych inwestycji drogowych Starostwa. W związku z rozpoczynającym się w poniedziałek rokiem szkolnym, nie mogło się obyć bez poruszenia tematu przygotowania szkół, na przyjęcie nowych uczniów.

Tak jak wspomniano wyżej, tematem wiodącym był remont ul. Wojska Polskiego. Jest to duża inwestycja realizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Miasto Augustów. W konferencji uczestniczyli szefowie obu samorządów, kierownicy wydziałów sprawujących nadzór nad tego rodzaju inwestycjami i przedstawiciele wykonawców robót. Poza starostą augustowskim Jarosławem Szlaszyńskim i burmistrzem Augustowa Mirosławem Karolczukiem, w konferencji uczestniczyli m.in.: wicestarosta Dariusz Szkiłądź, kierownik wydziału inwestycji w urzędzie miejskim Magdalena Sokołowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Daniela Hiero, prezes spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Bartosz Buczyński i przedstawiciele wykonawców, czyli firmy Ekodrom Sp. z o.o. w Augustowie, z prezesem zarządu Wojciechem Nowakiem na czele.

Łączna kwota przeznaczona na przebudowę ulicy Wojska Polskiego to 7.44 mln zł. W tym: roboty drogowe to koszt 5.08 mln zł, kanalizacja deszczowa 1.45 mln zł i oświetlenie uliczne 441 tys. zł.

Jeżeli chodzi o partycypację w kosztach, to 3.43 mln zł pochodzi od wojewody, 1.70 mln zł z budżetu Miasta i 2.30 mln zł z kasy Starostwa.

W poszczególnych wypowiedziach przytoczono dużo szczegółów na temat rozpoczynającego się remontu ul. Wojska Polskiego. Padły też apele do mieszkańców Augustowa o wyrozumiałość i dostosowanie się do ograniczeń i zmian w organizacji ruchu z tym związanych. Spodziewamy się, że podane informacje mogą zainteresować wielu z naszych czytelników. Pod tekstem zamieszczamy nagrania wypowiedzi z tej konferencji. Do innych tematów poruszanych podczas dzisiejszej konferencji wrócimy jeszcze na naszej stronie.

|Bart.

Mówi starosta augustowski, Jarosław Szlaszyński

Mówi Burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk

Mówi Wojciech Nowak – Prezes Zarządu Ekodrom Sp. z o.o. w Augustowie 

Remont ulicy Młyńskiej, co dzieje się w tej sprawie?