Dokładnie 2 miliony 270 tysięcy zł – to łączna kwota dotacji do prac restauratorskich i robót budowalnych w 53 podlaskich obiektach zabytkowych na rok 2019. Pieniądze z budżetu państwa pozyskał Podlaski Konserwator Zabytków. Umowy na dofinansowanie podpisano we wtorek (25.06) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wśród wnioskodawców, którzy otrzymali dotacje, najwięcej jest podlaskich parafii. 


– Najwięcej środków przeznaczyliśmy na zabytki sakralne, zarówno kościoły katolickie jak i cerkwie dlatego, że stanowią one najwyższy odsetek zabytków w województwie podlaskim – mówiła Podlaska Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.
Jednym z beneficjentów programu jest kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli ( gm. Kolno). Na konserwację ambony i chrzcielnicy  parafia otrzymała dotacje w wysokości 43 tys. zł, co jak informuje ks. proboszcz Krzysztof Karwowski stanowi połowę kosztów całości prac.

Ale dotacje otrzymały również obiekty prywatne m.in. zabytkowy dom przy  Placu Czarneckiego w Tykocinie m.in. na wymianę drewnianych schodów prowadzących na poddasze czy prywatny budynek przy ul. Lipowej 28 w Białymstoku m .in. na odtworzenie ozdobnej bramy głównej.
Jedną z najwyższych dotacji – 90 tys. zł- otrzymała Muzułmańska Gina Wyznaniowa. Dzięki dofinansowaniu zostanie wyremontowane ogrodzenie mizaru w Kruszynianach.

Dotacje otrzymały 53 obiekty, wśród nich są m.in. takie zabytki jak:

Parafia pw. św. Rocha w Białymstoku na kwotę  150 tys. zł na remont schodów wraz z dziedzińcem

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie na kwotę 80 tys. zł na wykonanie prac konserwatorskich ceglanego detalu architektonicznego we wnętrzu kościoła

Parafia pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku na kwotę 85 tys. zł na prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie we wnętrzu kościoła

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach na kwotę 85 tys. zł na konserwację sztukaterii sklepienia prezbiterium kościoła

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP W Wigrach na kwotę 40 tys. na konserwację i renowację ołtarza rokokowego

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa na kwotę 90 tys. zł na ogrodzenie mizaru w Kruszynianach

Parafia pw. św. Anny w Radziłowie na kwotę 85 tys. zł na roboty wokół zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w Kramarzewie.

Parafia prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku na kwotę 59 tys. zł na remont dachu nawy głównej oraz remont prezbiterium

Kwotę 20 tys. zł otrzyma właściciel budynku przy ul. Lipowej 28 na remont m.in elewacji, bram i drzwi zabytku

Kwotę 10 tys. zł otrzyma właściciel domu przy Placu Czarneckiego 10 w Tykocinie na wymianę schodów drewnianych na poddasze oraz na wykonanie dokumentacji remontowo – budowlanej na remont domu

Pełna lista zabytkowych obiektów, które otrzymały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 2019r. znajduje się TUTAJ

wrotapodlasia.pl

zdjęcie: Małgorzata Sawicka