Dziś, 2 kwietnia rozpoczęły się w województwie podlaskim ćwiczenie wojskowe pod kryptonimem BRAMA 2019. Przedstawiciele Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Augustowskiego spotkali się z oficerami Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) uczestniczącymi w ćwiczeniach. Gospodarzem spotkania jest Starostwa Augustowski Jarosław Szlaszyński.

Podczas spotkania ustalane są zasady współdziałania administracji publicznej z ćwiczącym dowództwem brygady w ramach przygotowania do prowadzenia działań antykryzysowych i obronnych na terenie województwa i powiatu.

Scenariusz BRAMY-19 oparty jest na fikcyjnych założeniach tła ćwiczenia, uwzględniających współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym te o charakterze hybrydowym. Spotkanie żołnierzy z władzami powiatu augustowskiego ma na celu przede wszystkim doskonalenie wojskowo-cywilnych procedur działań służących zapewnieniu ochrony i obrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenia tzw. infrastruktury krytycznej, np. mostów, sieci energetycznej.

Wcześniej żołnierze topografię naszych terenów i różne warianty działań przećwiczyli przy wykorzystaniu narzędzi wirtualnych. Teraz zapoznają się tym w terenie.

W nagraniu wypowiadają się: Starosta Augustowski, Jarosław Szlaszyńki; Rektor-Komendant: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz; Dowódca ćwiczącej brygady, ppłk Marek Wasielewski.

Bart.