W piątek, 29 listopada o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników głosowania w Augustowskim Budżecie Obywatelskim.

Pierwszy oddany głos odnotowano 3 sekundy po rozpoczęciu głosowania, a ostatni na 7 minut przed jego zakończeniem. Jak przebiegało głosowanie od chwili rozpoczęcia do jego zakończenia, która z form glosowania cieszyła się największym powodzeniem i kilka innych szczegółów z tym związanych w nagraniach zamieszczonych niżej.

Mieszkańcy Augustowa zadecydowali, że w 2020 roku zrealizowane zostanie 5 projektów:

1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów

Projekt polega na zakupie 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych.

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 95 000,00 zł.

2. Activity Park – Śródmieście – 647 głosów

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7 urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń.

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 194 500,00 zł.

3. Sterylizacja 2020 – 487 głosów

Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.

4. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” -280 głosów

Projekt polega na zakupie i motażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci.

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.

5. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach – 118 głosów

Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w 3 urządzenia dla osóbz niepełnosprawnością na wózkach.

– szacunkowy koszt zadania wynosi 39 622,00 zł.

Zastępca burmistrza miasta Augustowa, Filip Chodkiewicz
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Michał Kotarski
Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania w V Augustowskim Budżecie Obywatelskim

1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 95 000,00 zł.

2. Activity Park – Śródmieście – 647 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 194 500,00 zł.

3. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563 B ul. Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową – 573 głosy

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 300 000,00 zł.

4. Sterylizacja 2020 – 487 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.

5. ,,AKTYWNE BORKI” Teren rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy dzielnicy BORKI – 461 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 379 880,00 zł.

6. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” – 280 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.

7. Linarium na Borkach – 258 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 395 000,00 zł.

8. 3 koncerty – Rock, Hip Hop, Disco Polo – 121 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 180 000,00 zł.

9. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach – 118 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi 39 622,00 zł.

10. Augustowska Łąka Kwietna – 66 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 45 000,00 zł.

11. Odnowa zieleni w parku przy Rynku Zygmunta Augusta – 53 głosy

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 100 000,00 zł.

12. Siłownia zewnętrzna w dzielnicy Limanowskiego – 40 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 31 953,00 zł.

13. Augustowski Mural – 38 głosów

szacunkowy koszt zadania wynosi: 25 000,00 zł.

14. Tyrolka – 37 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 44 500,00 zł.

15. Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe – 36 głosów

– szacunkowy koszt zadania wynosi: 16 400,00 zł.

|Bart.