Minionej doby podlascy policjanci sprawdzili 4 668 osób odbywających kwarantannę domową. W 5 przypadkach: po 1 na terenie powiatów: białostockiego oraz suwalskiego, 3 na terenie powiatu augustowskiego, odbywających kwarantanny nie było w miejscu zamieszkania.

W związku z łamaniem zakazów: przemieszczania się oraz gromadzenia osób zgłoszono w sumie 40 interwencji z czego 31 nie zostało potwierdzonych, nałożono 2 mandaty karne, zastosowano 3 pouczenia. Z kolei w 4 przypadkach prowadzone są czynności.

Zatrzymano 14, sprawców przestępstw, w tym 4 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 2 poszukiwanych. Na drogach województwa – brak wypadków. Policjanci interweniowali 352 razy.

|podlaska policja