Jak wyglądało osadnictwo w czasach rzymskich na Suwalszczyźnie? Opowiada o tym książka wydana przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w oparciu o badania przeprowadzone w latach 60-tych XX wieku. Wydanie publikacji zostało dofinansowane m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

zdjęcie ilustracyjne

Autorzy publikacji „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”, Danuta Jaskanis i Paweł Szymański, przedstawili wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r. przez Jana Jaskanisa na osadzie w Osowej, w powiecie suwalskim. Została ona napisana po śmierci badacza (2016 r.), w oparciu o jego notatki, roczne sprawozdania, artykuły i dokumentację znajdującą się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Książka omawia historię badań stanowiska w Osowej, stan rozpoznania osad bałtyjskich w okresie rzymskim i wędrówek ludów na Suwalszczyźnie. Zawiera też rozważania dotyczące różnych aspektów zagospodarowania osad, a także jej chronologię i przynależność kulturową.

Publikacja w formacie A4 liczy 400 stron. Została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Oprac. Marcin Nawrocki

wrotapodlasia.pl