Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21, 16-300 Augustów,
 • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów,
 • rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
 • przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Augustowie do załatwienia Burmistrzowi Miasta Augustowa,
 • rozpatrzenia wniosku o uruchomienie przystanku komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Westerplatte 1B w Augustowie,
 • pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,
 • wyborów uzupełniających listę ławników na okres kadencji 2020-2023.
 1. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 2. Zamknięcie obrad.                                     

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska