Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym roku możemy przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca. Zeznanie lub PIT-OP można złożyć przez usługę Twój e-PIT, ale również papierowo lub przez system e-Deklaracje. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od nas 1% podatku.

Krajowa Administracja Skarbowa zachęca  wszystkich do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo proste. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji lub złożyć krótki dokument (PIT-OP) i pieniądze trafią do organizacji, której chcemy pomóc. 

„Może się wydawać, że przekazujemy niewielką kwotę biorąc pod uwagę tylko nasze rozliczenie, jednak w skali całego kraju mówimy już o dużej sumie. W 2004 r. OPP otrzymały od Polaków ponad 10 mln zł. W 2019 r. było to już ponad 870 mln zł. Jestem przekonany, że w tym roku, kwota ta będzie jeszcze większa. To pozytywne i potrzebne działania, zwłaszcza w sytuacji w jakiej się dziś znajdujemy. W tym roku na przekazanie 1 proc. dajemy więcej czasu, a korzystający z usługi Twój e-PIT mają już uzupełnioną informację o OPP z rozliczenia z poprzedniego roku” – wskazuje minister finansów Tadeusz Kościński.

 W 2004 roku, kiedy pojawiła się możliwość przekazywania organizacjom 1 proc. podatku w województwie podlaskim zdecydowało się na to 14,5 tys. podatników, a do organizacji pożytku publicznego trafiło 745 tys. zł. Rozliczając podatek w zeszłym roku zrobiło to już ponad 373 tys. podatników z naszego województwa, a do OPP trafiło łącznie 20 mln 600 tys. zł.

 Nowość dotycząca 1 proc.

 Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest to dotyczące przekazywania organizacji pożytku publicznego 1% podatku PIT. W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca (31 maja to niedziela dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca) oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1% muszą to zaznaczyć w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (np. emeryci/renciści) muszą złożyć oświadczenie PIT-OP. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT w swoim przygotowanym zeznaniu mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

 Przekazanie 1% poza usługą Twój e-PIT

Jeśli podatnik nie może założyć Profilu Zaufanego i nie może się zalogować do usługi Twój e-PIT przy pomocy danych uwierzytelniających, może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje podpisując dokument kwotą przychodu z zeznania za rok 2018 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

Przypominamy

  • Przekazanie 1% podatku dla OPP, jest możliwe tylko o ile podatnik wskaże OPP w swoim PIT albo gdy emeryt/rencista złoży oświadczenie PIT-OP.
  • Wypełnienie PIT-OP polega jedynie na wpisaniu KRS organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku (nie trzeba go samemu wyliczać).
  • Wysyłka PIT-OP nie oznacza, że emeryci/renciści rozliczają podatek samodzielnie – nadal robi to ZUS.

Na stronie podatki.gov.pl  znajduje się szczegółowa instrukcja jak przekazać 1% w usłudze Twój e-PIT oraz najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi – Q&A.

źródło: rzecznik podlaskiej KAS
oprac. Aneta Kursa / wrotapodlasia.p
L