Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce reorganizacji ulega system pracy Urzędu Miejskiego. Zmiany mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażeń poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów.

Od 13 marca 2020 roku część urzędników została oddelegowana do pracy zdalnej, którą wykonywać będą z domu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i telefonu. Nie wpłynie to na wydajność urzędu i szybkość załatwiania spraw. Przełoży się natomiast na zmniejszenie ryzyka zakażeń i przerw w funkcjonowaniu urzędu.

Od 13 marca 2020 wyłączone zostają również bezpośrednie przyjęcia interesantów w większości wydziałów Urzędu Miejskiego. Urząd zachęca mieszkańców do załatwiania spraw w formie telefonicznej, drogą poczty elektronicznej lub przez platformę e-PUAP.

W szczególnie ważnych sprawach dokumenty w formie papierowej można złożyć przez specjalnie uruchomione okienko podawcze w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 3 Maja 60.

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu:

– telefonicznie pod numerem: (87) 643-42-10

– na adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

– poprzez elektroniczne skrzynki podawcze:

Wykaz kontaktów telefonicznych i adresów e-mail

Druki i formularze: druki

– urzad.augustow.pl –