Wraz z początkiem lipca rozpoczyna się miesięczna przerwa w pracy Żłobka Nr 1 w Augustowie. Czy taka przerwa jest konieczna skoro Żłobek, w związku z pandemią, miał przerwę w pracy w okresie marzec – czerwiec? Czy rodziców nie dotknie konieczność opłat za kolejny okres zamknięcia placówki? Zwrócił na to uwagę radny Adam Sieńko i poprosił burmistrza Augustowa Mirosława Karolczuka o odpowiedź.

Żłobek Nr 1 w Augustowie

Burmistrz odpowiedział radnemu 18. czerwca br. Wyjaśnia, że w lipcu żłobek ma miesięczną przerwę wakacyjną. Wynika ona ze statutu Żłobka Nr 1 w Augustowie. Termin miesięcznej przerwy wakacyjnej Dyrektor podaje do wiadomości rodziców nie później niż do 31 stycznia danego roku. Tegoroczna przerwa wakacyjna została ustalona w miesiącu lipcu, podobnie jak w latach poprzednich.

Przerwa wakacyjna ustalana jest przede wszystkim w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników Żłobka. Urlop udzielany jest zgodnie z ustalonym planem urlopu, a wykorzystanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy wyłącznie do jego uprawnień. Pracodawca nie może zmuszać pracownika do udania się na urlop np. w okresie przerwy w świadczeniu usług przez Żłobek z uwagi na stan epidemii – pisze Burmistrz w odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o opłaty, to zgodnie z odpowiedzią burmistrza Karolczuka rodzice za ten okres nie zapłacą, ponieważ § 17 ust. 5 statutu stanowi, że opłaty za korzystanie z usług żłobkowych wnoszone są przez rodziców dziecka objętego opieką na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem przerwy w funkcjonowaniu Żłobka w okresie wakacyjnym.

|Bart.