15 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Został on ustanowiony, aby oddać hołd wszystkim – żołnierzom, partyzantom oraz cywilnym uczestnikom ruchu oporu, którzy walczyli o wolność i niepodległość swoich państw.

zdjęcie ilustracyjne wrotapodlasia.pl

Kombatant to słowo z języka francuskiego i oznacza dosłownie towarzysza broni. Za kombatanta w naszym kraju uważani są wszyscy, którzy walczyli w II wojnie światowej, a także osoby, które udzielały schronienia Żydom czy prowadziły tajne nauczanie podczas okupacji.

Za działalnością kombatancką w Polsce uznaje się również walkę w podziemnych organizacjach niepodległościowych w latach powojennych oraz uczestnictwo w poznańskim czerwcu w 1956 roku i w wydarzeniach grudniowych w 1970 roku na Wybrzeżu.

Pielęgnowanie pamięci o kombatantach jest ważne, aby podtrzymywać świadomość narodową i historyczną młodszych pokoleń. Upływ czasu powoduje niestety, że tych ludzi jest w Polsce coraz mniej.

Tym bardziej należy dać im świadectwo, że ich męstwo i poświęcenie w walce o wolną i demokratyczną Polski nie poszły na marne, a ryzyko, które podjęli było tego warte i miało sens.

opr. Jerzy Górko / wrotapodlasia.pl

|Bart.