Oficjalnie swoją drugą kadencję zakończyła Augustowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

fot. UM w Augustowie

Podziękowania i pamiątkowe dyplomy wręczył jej członkom Burmistrz Mirosław Karolczuk. Burmistrz docenił współpracę i zapowiedział działalność Rady w trzeciej kadencji. To ważny organ doradczy w działalności miasta. Do zadań statutowych Rady należy m.in. ocenianie strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Pomocna dłoń

To była druga kadencja Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która powstała na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa.

– To były trzy lata dobrze wykonanej pracy! Zawsze mogłem liczyć na Państwa wsparcie. Nasze spotkania były nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością. Państwa zaangażowanie i pasja zawsze były dla mnie dodatkową motywacją. – powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk – Coś się kończy, coś się zaczyna. Mam nadzieję, że z przynajmniej z niektórymi członkami Rady spotkamy się w kolejnej kadencji.

Godni następcy

Już wkrótce rozpoczną się prace w ramach kolejnej kadencji Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Właśnie zakończył się otwarty nabór kandydatów na członków Rady III kadencji, w którym Burmistrz wyłonił 11 następców zasiadających w niej dotychczas osób. Będą nimi:  

1) Magdalena Śleszyńska,

2) Dariusz Ostapowicz,

3) Rafał Harasim,

4) Barbara Cituk,

5) Justyna Maria Krzywińska,

6) Katarzyna Obek,

7) Aleksandra Kopeć,

8) Małgorzata Jarmoszko,

9) Ewa Lucyna Matulewicz,

10) Marzena Pieczyńska,

11) Helena Jolanta Sołtys.

Zakres działalności

Do zadań Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

|Urząd Miejski w Augustowie