Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację z cyklu analiz samorządowych Związku Powiatów Polskich. Tym razem ekspertki ZPP, Patrycja Grebla-Tarasek i Ewelina Kocemba przeanalizowały środki finansowe kierowane na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych państw europejskich – członków OECD. W dyskusji nad planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia wysnuło twierdzenie, że pomimo niskich nakładów PKB, Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o środki, które przekazywane są na leczenie szpitalne. Niniejsza analiza stanowi odpowiedź na pytanie, jakie środki finansowe w Polsce kierowane są na lecznictwo szpitalne na tle innych państw europejskich – członków OECD oraz czy rzeczywiście pozostałe kraje przeznaczają mniej środków na lecznictwo szpitalne.

Analizą porównawczą objęto 26 państw europejskich, które są członkami OECD.

W 2018 roku udział wydatków na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną wyniósł 2,0 % PKB. Polska, w 2018 roku zajmowała 13 miejsce pod względem PKB przeznaczanego na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną. Średnia dla poddanych analizie państw wyniosła 2,01 % PKB a mediana 2,0 % PKB.

Corocznie więcej środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną pochodzi z dobrowolnych systemów płatności.

W 2018 roku w Polsce z dobrowolnych systemów płatności za opiekę zdrowotną pochodziło 285,8 zł. W 2018 roku Polacy dołożyli z własnej kieszeni do systemu opieki zdrowotnej 721,9 zł na mieszkańca, z czego jedynie 25,4 zł, tj. 3,52% stanowiły środki przeznaczone na szpitalną opiekę leczniczą i rehabilitacyjną.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

|https://wartowiedziec.pl/