Wystosowali w tej sprawie wniosek do władz miejskich. Jednak zgodnie z tworzonym właśnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, miałby tam powstać hotel.

zdjęcie ilustracyjne

Jak mówiła podczas posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji autorka pisma – Ewa Łukaszewicz, pomysł dotyczący parku pojawił się już w 2002 roku.

Ktoś na siłę próbuje stworzyć tam teren, który nie pasuje okolicznym mieszkańcom. Turyści również chwalą sobie to, że mogą spacerować i cieszyć się panującym w tym miejscu spokojem. Myślę, że wielu mieszkańcom Augustowa zależałoby, by taki park powstał. A szczególnie ze względu na dzieci i młodzież, która będzie mogła edukować się tam ekologicznie.

Wniosek nie został jednak rozpatrzony przez radnych, gdyż większość z nich uznała, że komisja nie jest kompetentna do wydawania opinii w tego typu sprawach. Padła więc propozycja, by przekazać ją burmistrzowi. Tak tę sytuację tłumaczyła radczyni prawna urzędu miejskiego Beata Kornelius.

Albo uznajecie, że organ wykonawczy jest właściwy do załatwienia tej sprawy, albo nie. Jeżeli przekazalibyście burmistrzowi ten wniosek, a następnie próbowali wskazać mu sposób jego rozpatrzenia, to narażacie taką uchwałę na ryzyko stwierdzenia jej nieważności. Wskazanie sposobu działania dla włodarza jest wykroczeniem poza zakres kompetencji przyznanych radzie.

Uchwała w sprawie przekazania wniosku burmistrzowi będzie rozpatrywana na najbliższej sesji augustowskiej rady.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki