Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów.

zdjęcie ilustracyjne

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie”, w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29 (decyduje data wpływu).

Szczegóły w załączniku >>>

Załącznik

Rozmiar pliku: 482 KB 

|Starostwo Powiatowe w Augustowie