OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 13 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie procedury dotyczącej wydobycia złóż borowiny.

4. Zapoznanie się z wnioskiem Bractwa Bartnego o ustanowieniu lasów referencyjnych HCVF 6 na części obszarów leśnych Augustowa.

5. Omówienie koncepcji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie”.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Dariusz Ostapowicz