• Łączna kwota zwrotu nadpłaconego w 2020 roku podatku PIT to 420 mln zł
  • 90 proc. zeznań PIT za 2020 r. w woj. podlaskim złożono elektronicznie
  • Miniony rok był bardzo udany dla osób inwestujących na giełdzie
  • W szybkim tempie przybywa też osób których dochód przekroczył milion złotych, w woj. podlaskim jest ich już ponad 1000

Przełom czerwca i lipca to tradycyjnie czas podsumowania kampanii rozliczania PIT-ów przez Krajową Administrację Skarbową. Z analiz Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wynika, że w tym roku w woj. podlaskim do urzędów skarbowych wpłynęło 544 tys. PITów różnego rodzaju. Blisko 90 proc. z nich podatnicy złożyli w formie elektronicznej (przy użyciu usługi Twój e-PIT lub za pośrednictwem systemu e-Deklaracje). W ubiegłym roku Podlasianie złożyli drogą elektroniczną 415 tys. zeznań PIT, natomiast w tym roku było to 484 tys. e-PITów. Rozliczając się za 2020 r. podatnicy w województwie podlaskim zapłacili 2,647 mld zł podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i było to o 236 mln zł więcej niż przed rokiem.

„Milionerzy” i inne rekordy

przenikający obraz kalkulatora, monet ustawionych w kolumn i wykresów

Tradycyjnie większośc podatników znalazło się w pierwszym przedziale podatkowym i zapłaciło 17 proc. podatek. Takich podatników było 97 proc. W drugim przedziale podatkowym znalazło się 3 proc. podatników. W tej grupie więcej osób niż przed rokiem wykazało dochód powyżej miliona złotych. Takich podatników było w tym roku aż 1047, podczas gdy rok wcześniej dochodami powyżej miliona złotych mogło pochwalić się „tylko” 859 osób. Największa liczba „milionerów” była w Białymstoku i okolicach – 563 (o 101 więcej niż przed rokiem), w Łomży – 115 (o 25 więcej niż przed rokiem) i w Suwałkach – 79 (o 15 więcej niż przed rokiem).

Na strzałce skierowanej lekko w górę ułożone kolejno napisy "758 milionerów 2018 r.", "859 milionerów 2019 r.", "1047 milionerów 2020 r."
Najlepiej zarabiającym przedsiębiorcą okazał się podatnik z dochodem w wysokości 50,8 mln zł. Natomiast najwyższy dochód z obrotu papierami wartościowymi, jaki wykazał podatnik w PIT-38 wyniósł 39,5 mln zł. Rok wcześniej największy dochód z giełdy wynosił 12 mln. Z kolei wśród najbardziej popularnych zeznań PIT-37, które składają najczęściej osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł 4,1 mln zł.

Złota świnka-skarbonka. Obok napis Najwyższy dochód z działalności gospodarczej - 50,8 mln zł. Najwyższy docód z obrotu papierami wartościowymi - 39,5 mln zł. Rekordowy dochód z umowy o pracę - 4,1 mln zł.

Ile zarobiliśmy za granicą, ile musieliśmy oddać fiskusowi, a ile podatku nam zwrócono?

W tym roku dochody z zagranicy wykazało 12 531 podatników, którzy łącznie zarobili ponad 583 mln zł. Porównując te dane z rokiem ubiegłym okazuje się że mniej osób pracowało za granicą (w 2019 r. było to 13 283 osób), a mimo tego dochody z pracy za granicą były wyższe o ponad 53 mln zł (w 2019 r. dochód wynosił 530 mnl zł).

W zakręconych strzałkach teksty: "Dochody z zagranicy za 2020 r., 12531 osób, 583 mln zł", "Dochody z zagranicy za 2019 r. 13 283 osób, 530 mln zł" 20

Interesujące dane dostarcza także analiza dopłat i zwrotów. W 88,5 tys. zeznań wykazano niedopłatę i w związku z tym podatnicy musieli dopłacić fiskusowi prawie 261 mln zł. Dużo więcej było jednak zwrotów. W 372 tys. zeznań podatnicy wykazali, że to urząd skarbowy powinien zwrócić im nadpłatę, a jej łączna kwota to 420 mln zł.

Rekordowa kwota jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to ponad 660 tys. zł (przed rokiem było to 786 tys. zł), a rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to 2,3 mln zł (w ubiegłym roku było to 3,5 mln zł).

Najpopularniejsze ulgi i zwolnienia

Od kilku lat podatnicy najchętniej korzystają z ulgi na dzieci. W tym roku liczba dzieci, na które odliczono ulgę wyniosła 186 613 i było to tylko o 113 dzieci mniej niż przed rokiem. Na drugim miejscu, ze względu na popularność, była ulga rehabilitacyjna, a na trzecim ulga na internet. Dużą popularnością cieszyła się także ulga termomodernizacyjna, z której można skorzystać od stycznia 2019 r. Mimo, że skorzystało z niej jedynie 8 718 podatników, to zwrot podatku wynosił aż 140 mln zł.

Rozliczenie za 2019, ulga rodzinna - 108113 osób, 156,5 mln zł; ulga rehabilitacyjna - 32242 osób, 79 mln zł; ulga rehabilitacyjna 9314 osób, 5,1 mn zł; ulga termomodernizacyjna - 4794 osób, 73 mln zł; Rozliczenie za 2020 r.: ulga rodzinna 109505 osób - 156 mln zł; ulga rehabilitacyjna 33095 osób, 83,3 mln zł; ulga na internet 13685 osób, 7,7 mln zł; Ulga termomodernizacyjna 8718 osób, 140 mln zł

W rozliczeniach za 2020 rok po raz drugi pojawiło się zwolnienie „Bez PIT dla młodych”. Skorzystało z niego 45 753 młodych podatników którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągali przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Łączna kwota przychodu „młodych” podatników objęta w 2020 roku tym zwolnieniem to ponad 886,5 mln zł, w tym 691 mln zł to przychody z umów o pracę, a 195,5 mln zł to przychody z umów zleceń. Oznacza to, że od takiej kwoty osoby objęte zwolnieniem „Bez PIT dla młodych” nie zapłaciły podatku PIT.

Jak inwestowaliśmy na giełdzie?

W 2020 roku mieszkańcy województwa podlaskiego chętniej inwestowali na Giełdzie Papierów Wartościowych. Liczba osób, które w zeznaniach PIT-38 złożonych w urzędach skarbowych wykazały przychody (dochód lub stratę) ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosła w tym roku 7552 (w 2019 roku było takich podatników 4805).

Znacznie wzrosła liczba podatników zarabiających na giełdzie – w tym roku było ich 4223. (rok wcześniej – 2400), a wykazany przez nich dochód był wyższy niż w roku ubiegłym i wyniósł prawie 290 mln zł (rok wcześniej było to 88,5 mln zł). Więcej jest też osób, które straciły na swoich giełdowych inwestycjach. W 2020 r. na swoich transakcjach „na minusie” było 2975 podatników, podczas gdy rok wcześniej stratę z giełdy wykazały 2383 osoby. Wysokość dochodu i straty pokazuje poniższa tabela:

Tabela jak podatnicy z podlaskiego inwestowali na giełdzie: Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych: 885, mln zł w 2019 r. i 290 mln zł w 2020 r.; Strata ze sprzedaży papierów wartościowych: 34 mln zł w 2019 r. i 65 mln zł w 2020 r.; Kwota podatku zapłaceonego przez osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży papierów wartościowych: 16,9 mln zł w 2019 r. i 55 mln zł w 2020 r.

Pliki do pobrania

|Red.