Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wydziału Edukacji o występujących zagrożeniach w środowisku szkolnym.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Augustowie

 (-) Jolanta Oneta Roszkowska

****************

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji: skargi i petycji.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji skarg, wniosków i petycji w 2020 roku.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji

Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Sylwia Bielawska