Chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy.

zdjęcie” eSesja UM w Augustowie

Tajemniczy apel tej sprawie wygłosił podczas ostatniej sesji opozycyjny radny Adam Sieńko. 

– Posiadane i uzyskane informacje wskazują, że w przypadku kilku osób dochodzi do kolizji wypełniania mandatu radnego i prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy uniknąć sytuacji wskazywania poszczególnych ludzi i doprowadzania do niepotrzebnych konfrontacji. Ze względu na szacunek do mieszkańców, a także do i tak bardzo nisko ocenianej rady miejskiej, zwracamy się do radnych, którzy znaleźli się w wyżej wymienionej sytuacji, o dobrowolne zrzeczenie się mandatu. 

Wiadomo, że może chodzić m.in. o Tomasza Dobkowskiego z koalicji rządzącej Augustowem, którego firma dostarcza paliwo do dwóch miejskich spółek. Radny zapewnia jednak, iż prawa nie narusza i wskazuje na inny przykład – przedstawiciela opozycji Rafała Harasima. 

– Wiele kontroli, które były przeprowadzane przez urząd skarbowy czy inne służby stwierdzało, że nie ma tu żadnego problemu, bo odbywa się to w formie przetargu. Natomiast chciałbym zapytać pana Harasima – czy firma HR Sport Rafał Harasim jest pańska? Czy wykorzystuje pan mienie komunalne do prowadzenia działalności? Bo jeśli tak, to ustawa o samorządzie gminnym jest skierowana bezpośrednio do takich osób, jak pan i pan ją łanie. 

Jednak także radny Harasim nie uważa, by działał wbrew prawu. Tłumaczy, że wynajmuje stadion miejski na tych samych zasadach, co każdy mieszkaniec, nie korzystając przy tym z żadnych preferencji i ulg w opłatach.  

Sprawa prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy będzie miała najprawdopodobniej swój ciąg dalszy w najbliższych tygodniach.

| red: mik

autor: Marta Sołtys /radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki