4 grudnia, przed pomnikiem usytuowanym na skrzyżowaniu ul. Hożej i ul. Młyńskiej w Augustowie, upamiętniono Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców niepodległej Polski.

W uroczystości, w przeddzień urodzin Marszałka, wartę pod pomnikiem zaciągnęli żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie z proporcem krechowieckim.

Hołd Marszałkowi oddali przedstawiciele Brygady: płk Dariusz Machula – Dowódca i ppłk Jarosław Bałecki oraz ppłk Michał Pietrzak – Dowódca 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża, a także Komendanci Placówek Straży Granicznej z Powiatu Augustowskiego: ppłk SG Jarosław Oborski z Augustowa i mjr SG Wojciech Sobolewski z Lipska.

Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego oraz ppłk rez. Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego. Udział w uroczystościach wzięli udział również: Anna Sus Cilulko – Dyrektor ZSO w Augustowie wraz z kadetami Oddziału Przygotowania Wojskowego na czele z mjr. rez. Markiem Łebskim.

Po przemówieniach Starosty oraz Dowódcy Brygady pod popiersiem Marszałka delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na pamiątkę tej uroczystości płk Dariusz Machula wręczył pamiątkowy grawerton z odznaką Brygady Staroście Augustowskiemu, który przekazał Dowódcy publikacje o Powiecie Augustowskim.

Delegacja Powiatu Augustowskiego składająca wiązankę pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, od lewej: ppłk rez. Waldemar Siedlecki, Wicestarosta Dariusz Szkiłądź, Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Dyrektor ZSO Anna Sus-Cilulko
Uczestnicy uroczystości 154. Rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego pod pomnikiem usytuowanym na skrzyżowaniu ul. Hożej i ul. Młyńskiej w dniu 4 grudnia 2021 r

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie