Co zrobić w przypadku naruszeń praw pracowniczych? W czym może pomóc konsul? Jakie organizacje pozarządowe wpierają pracowników? To tylko niektóre z pytań, które można sobie zadać wybierając się do pracy sezonowej za granicę.

             Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem swojego pochodzenia. Pracownicy sezonowi mogą być jednak bardziej narażeni na niepewne warunki zatrudnienia. Często brakuje im informacji o ich prawach, gdzie szukać wsparcia, a także mogą być bardziej narażeni na nadużycia.

Dlatego @European Labour Authority rozpoczął – kampanię informacyjną pt. „Prawa przez cały rok”.  Nadrzędne przesłanie kampanii: „Istnieją unijne i krajowe przepisy prawne regulujące pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Mamy wspólny obowiązek ich przestrzegania i współpracy w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich”.

W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska https://ec.europa.eu/info/index_pl, Europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/labour-mobility/platform-against-undeclared-work/, sieć EURES https://eures.praca.gov.pl/ oraz partnerzy społeczni z tych państw.

Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane są przez sieć EURES, w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy. Wiele przydatnych informacji można znaleźć na stronie:

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

Zapraszamy do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy i odwiedzenia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r.

Autor tekstu: Urszula Rytwińska-asystent EURERS-Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach