Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Widać to było w poprzedniej edycji na przykładzie wspieranych przez akcję Masz Głos Społecznego Komitetu Ochrony Łąk Torfowych z Narwi czy koła Caritas w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Fundacji SocLab – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.

W trudnych czasach ważna jest solidarność i współpraca. W akcji Masz Głos wspieramy mieszkańców w ich działaniach na rzecz ich wsi i miasteczek, sąsiadów i ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Pomagamy również włączać w te działania lokalne władze. Czasami nie warto czekać, aż problemy w naszym otoczeniu ktoś rozwiąże – możemy to zrobić wspólnie, mówiKatarzyna Sztop-Rutkowska, koordynatorka akcji.

Społeczności lokalne nie odpuszczają

Mimo kryzysu wywołanego pandemią, aż 65% uczestników poprzedniej edycji akcji Masz Głos odnalazło się w zaskakujących realiach, dostosowując profil swoich działań do nowej sytuacji. Najwięcej z nich (80%) szyło maseczki, drukowało artykuły ochronne 3D, wspierało osoby w kwarantannie i z grup podwyższonego ryzyka.

Gdy w listopadzie 2020 roku Fundacja Batorego przyznawała coroczną nagrodę Super Samorząd dla lokalnie współpracujących wspólnot mieszkańców i władzy samorządowej, laureatów mogła wybrać spośród 120 grup aktywnie działających w akcji Masz Głos 2020. Wśród wyróżnionych z województwa podlaskiego znalazły się Koło Caritas działające przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, które wspierało młodzież w ich wolontariackich działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz Społeczny Komitet Obrony Łąk Torfowych  z gminy Narew, który  podjął się dialogu między władzami dwóch gmin oraz mieszkańcami w związku z planami lokalizacji na pograniczu ich gmin kopalni torfu.

Gwarantowane w akcji Masz Głos

Organizacje lub grupy, które zarejestrują się na stronie maszglos.pl, otrzymają wsparcie ekspertów zajmujących się m.in. aktywnością obywatelską, tematyką samorządową. Eksperci nie tylko doradzą w kwestiach merytorycznych, ale także pomogą przygotować plan działania, określić cel, dobrać sposoby działania do danej społeczności.

W województwie podlaskim z uczestnikami programu pracują eksperci z Fundacji SocLab, która specjalizuje się w aktywizowaniu społeczności lokalnych i budowaniu mostów współpracy między mieszkańcami a władzami lokalnymi. W tej edycji będą pracować z grupami w formule online, z racji specyfiki warunków, ale też bezpośrednio i indywidualnie. Porad udzielają także doświadczeni uczestnicy poprzednich edycji, m.in. zdobywcy nagrody Super Samorząd, specjalizujący się w tematach zieleni miejskiej, ogrodów społecznych, transportu publicznego, prowadzeniem portali społecznych.

W akcji Masz Głos chodzi o to, by projekty były realizowane we współpracy mieszkańców i władz lokalnych – w myśl zasady: samorząd to my wszyscy. Dzięki temu mieszkańcy zyskują wpływ na decyzje dotyczące ich okolicy i nie tylko podczas wyborów czują się za nie współodpowiedzialni. Taka współpraca ma tym większe znaczenie teraz – w czasie pandemii – gdy o jakości naszego życia na co dzień decyduje siła lokalnych wspólnot, mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos.

Przykład działania: wolontariat młodzieżowy

Doświadczenie wolontariatu szkolnego otwiera wielu młodym ludziom oczy na rzeczywistość. Młodzież pracując z osobami z niepełnosprawnością może lepiej zrozumieć świat, mieć większą wrażliwość na potrzeby innych i czerpać radość z pomagania, mówi koordynatorka koła Caritas przy ZSHE Alina Palczewska. Uczniowie wspólnie z opiekunami wspólnie uczyli się zasad wolontariatu, przeszli przez cykl szkoleń zorganizowanych we współpracy z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych i brali udział jako wolontariusze w działaniach wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Wspierajmy, skoro ufamy

Wsparcie, jakie aktywistkom i aktywistom daje akcja Masz Głos, jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Według badania Klon/Jawor (kwiecień 2020) prawie co druga organizacja społeczna ma w pandemii problem z utrzymaniem dotychczasowych darczyńców i sponsorów. Uczestnicy ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos wskazali w wewnętrznej ankiecie (kwiecień 2020) na zmiany w budżetach obywatelskich lub funduszach sołeckich (20%), zawieszanie planowanych konkursów (23%) dla organizacji społecznych. Do pilnych potrzeb organizacji należą: wsparcie prawne, merytoryczne, sieciowanie z innymi organizacjami. Jak ważne jest wsparcie dla III sektora, świadczy zaufanie Polek i Polaków do organizacji społecznych, które jest na poziomie 56% (badanie Klon/Jawor, listopad 2020) i stale rośnie, podczas gdy zaufanie do partii politycznych wynosi 24% (CBOS, kwiecień 2020).

Więcej informacji o akcji Masz Głos: www.maszglos.pl

(i)