Upamiętnia wszystkich żołnierzy, partyzantów i osoby cywilne, które walczyły o wolność i niepodległość swoich państw. Kombatanci są bohaterami, a ich przywiązanie do ojczyzny i gotowość do poświęcenia życia za kraj jest postawą godną najwyższego szacunku.

Mundur w zbliżeniu z polską flagą

Kombatant to słowo z języka francuskiego i oznacza dosłownie towarzysza broni. Za kombatanta w naszym kraju uważani są wszyscy, którzy walczyli w II wojnie światowej, a także osoby, które udzielały schronienia Żydom czy prowadziły tajne nauczanie podczas okupacji. Za działalnością kombatancką w Polsce uznaje się również walkę w podziemnych organizacjach niepodległościowych w latach powojennych oraz uczestnictwo w poznańskim czerwcu, w 1956 roku i w wydarzeniach grudniowych, w 1970 roku na Wybrzeżu.

Pielęgnowanie pamięci o kombatantach jest ważne, aby podtrzymywać świadomość narodową i historyczną młodszych pokoleń. Upływ czasu powoduje niestety, że tych ludzi jest w Polsce coraz mniej. Tym bardziej należy dać im świadectwo, że ich męstwo i poświęcenie w walce o wolną i demokratyczną Polski nie poszły na marne, a ryzyko, które podjęli, było tego warte i miało sens.

oprac.: Jerzy Górko na podstawie www.bimkal.pl i innych źródeł
red.: Barbara Likowska-Matys

| wrotapodlasia.pl