Program „Augustów bez Barier” działa. Wkraczamy na kolejny etap projektu rozpoczętego przez Burmistrza Mirosława Karolczuka. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na troskę ze strony miasta. Najbliższe działania omówiliśmy podczas spaceru badawczego. Burmistrz wspólnie z naszymi urzędnikami, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, Fundacją SocLab oraz studentami Politechniki Białostockiej poszukiwał kolejnych barier architektonicznych, które możemy wyeliminować z naszego otoczenia i tym samym ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Jeśli znasz takie miejsca, zgłoś je za pośrednictwem naszej platformy do partycypacji społecznej – „Augustów Wybiera”.

Konsultacje społeczne trwają

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym możemy jeszcze lepiej poznać potrzeby związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Mniej barier architektonicznych to lepsza jakość życia naszych mieszkańców.

Konsultacje społeczne potrwają do 13 listopada. Będą odbywać się w dwóch formach: spacerów badawczych, które pomogą zidentyfikować problemy na miejscu oraz interaktywnego formularza online, w którym takie utrudnienia każdy mieszkaniec może zgłosić przez internet. Urząd Miejski organizuje konsultacje we współpracy z Fundacją Soclab i Politechniką Białostocką.

Spacery badawcze

Pierwszy z 3 zaplanowanych spacerów badawczych odbył się na Rynku Zygmunta Augusta i wzdłuż ulicy Mostowej. Do spaceru inauguracyjnego zostali zaproszeni przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, Starostwa Powiatowego, miejscy urzędnicy oraz samorządowcy. Uczestnicy zewidencjonowali istniejące w Augustowie bariery architektoniczne.

Zaplanowano następne wydarzenia, w których udział wezmą osoby starsze, przedstawiciele rady młodzieżowej oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Zaznacz na mapie bariery architektoniczne

Jeśli wiesz o jakiś utrudnieniach dla osób z niepełnosprawnościami lub jeśli znasz miejsce, które warto dodatkowo oświetlić czy doposażyć w sygnalizację dla osób niedowidzących, zgłoś je na naszej platformie do partycypacji społecznej:

Augustów Wybiera – Dostępność przestrzeni miejskiej – Zgłoś pomysły na mapie

Każdy mieszkaniec za pomocą platformy może zgłosić przeszkodę zaznaczając na mapie lokalizację, dodając opis oraz zdjęcie bariery architektonicznej. Zgłoszone przez mieszkańców bariery przekażemy do odpowiednich jednostek, instytucji lub podmiotów.

W akcji wezmą udział studenci Politechniki Białostockiej, którzy przedstawią propozycje napraw wybranych barier architektonicznych. Dzięki akcji odpowiednie instytucje poznają lepiej potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fot. UM w Augustowie

[*as] Urząd Miejski w Augustowie