Złożył również skargę na działalność burmistrza. Chodzi o to, że jeden z kandydatów do młodzieżowej rady miejskiej chciał zniesienia zakazu picia alkoholu na bulwarach nad Nettą.

Zdaniem radnego, burmistrz dopuścił do tego, że ten postulat znalazł się na oficjalnej stronie internetowej urzędu miejskiego.

Dyskusja na ten temat odbyła się podczas środowego (11.05) posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji.

Na oficjalnych stronach urzędu miasta były prezentowane programy kandydatów do młodzieżowej rady miasta – mówi Marcin Kleczkowski. – Zawierały one treści, które już same w sobie nawoływały do łamania obowiązującego w Polsce prawa. Chodzi o zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Uważam, że promowanie takich postulatów jest działaniem niezgodnym z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Burmistrza broniła radna Jolanta Roszkowska.

Skarga jest na burmistrza. Natomiast ten postulat należy do kandydata do młodzieżowej rady miasta. Nie rozumiem, dlaczego oskarża pan Mirosława Karolczuka. Każdy ma prawo mówić co chce podczas kampanii.

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz przywołał konstytucję.

Artykuł 32 gwarantuje równość wobec prawa i brak dyskryminacji w życiu publicznym. Natomiast artykuł 54 umożliwia każdemu wolność głoszenia swoich poglądów. Wszystkie postulaty młodych kandydatów, które pojawiły się podczas kampanii są realizacją właśnie tych praw obywatelskich

Ale radny Leszek Cieślik poparł Marcina Kleczkowskiego.

Został udostępniony oficjalny profil urzędu miasta. Jeżeli ktoś chce z niego korzystać, to zamieszczane tam treści muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Do przestrzegania jego zobowiązany jest burmistrz. Chodzi o to, by nie propagować alkoholu na stronach ratusza. Samorząd zobowiązany jest do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Jednak ostatecznie radni uznali skargę na działalność burmistrza za bezzasadną.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalk

fot. www.augustow.org