Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i międzynarodowej turystyki wodnej w ramach projektu „Rozwój wspólnej drogi wodnej łączącej kraje sąsiadujące do zrównoważonej turystyki i współpracy” nr LT – PL – 5R- 636 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność w sektorze turystyki, w tym turystyki wodnej.

Terminy szkoleń w Suwałkach (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.):

  1. I spotkanie – Udzielanie pierwszej pomocy (28 lutego 2022 r. o godz. 8.00)
  2. II spotkanie – Ochrona turystów w warunkach pandemii (11 marca 2022 r. o godz. 9 .00)
  3. III spotkanie – Turystyka międzynarodowa na obszarze przygranicza Polsko-Litewskiego (28 marca 2022 r. o godz. 10.00)
  4. IV spotkanie – E –marketing w turystyce – (24 marca 2022 r. o godz. 9.00)

Terminy szkoleń w Augustowie (Hotel Krechowiak):

  1. I spotkanie – Udzielanie pierwszej pomocy (28 lutego 2022 r. o godz. 13.00)
  2. II spotkanie – Ochrona turystów w warunkach pandemii (18 marca 2022 r. o godz. 9 .00)
  3. III spotkanie – Turystyka międzynarodowa na obszarze przygranicza Polsko-Litewskiego (29 marca 2022 r. o godz. 10.00)
  4. IV spotkanie – E –marketing w turystyce – (25 marca 2022 r. o godz. 9.00)

Ważne informacje:

Ilość miejsc jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.park.suwalki.pl i przesłanie skanu na adres e-mail: akademia@park.suwalki.pl

Szkolenia trwają 5 x 45 min. W trakcie zajęć zostanie zapewniony serwis kawowy oraz lunch. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje tel. 87 564 2234.

Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach

Źródło: http://www.augustowski.home.pl/