W niedziele 14. Lipca 2019 r., w Bazylice Św Jacka w Chicago o godzinie 12:30 odbyła się Msza Św w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej i Wołynia, sprawowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Jankowskiego.

Na Mszy obecni byli wraz z rodzinami: Komendant Placówki SWAP, Andrzej Janczak oraz Andrzej Stano i Wojciech Świć. 

Po Mszy przeszliśmy w procesji do korytarza Bazyliki, gdzie ksiądz Stanisław wraz z wiernymi odmówił modlitwę w intencji pomordowanych na Podlasiu w 1945 roku, oraz ich rodzin. Następnie poświecił urnę z fragmentem ziemi pobranej z „gibiańskiej golgoty”. Taka forma uczczenia Ofiar Obławy Augustowskiej i Wołynia zainicjowana została przez Wojciecha Świć w 2018 roku. Urna znajduje się między innymi relikwiami tam zgromadzonymi.

– Wojciech Świć –