Regionalna kampania społeczna związana z pszczołą miodną, doposażenie pasiek, warsztaty miodowe czy sadzenie drzew oraz krzewów miododajnych – takie inicjatywy zostały wsparte w drugiej edycji konkursu samorządu województwa skierowanego do organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w czwartek, 9 czerwca, w ogrodach Opery i Filharmonii Podlaskiej. W imieniu zarządu województwa umowy podpisywał wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

To jedna z wielu inicjatyw samorządu województwa, których celem jest wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa w regionie, zwiększenie dostępności produktów pszczelich na rynku oraz ochrona bioróżnorodności.

Wspólnie działanie w celu ochrony pszczół

Umowy podpisano z dziesięcioma organizacjami na łączną kwotę ponad 70 tys. zł. Projekty mają charakter głównie lokalny, skierowany do małych społeczności, w tym szczególnie do dzieci.

O różnorodności zgłoszonych projektów mówił, witając gości wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

– Ta inicjatywa jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych, które mają za zadanie wspierać rozwój pszczelarstwa poprzez różne projekty, takie jak np. warsztaty edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży czy też warsztaty kulinarne, które wskażą, jak korzystać z miodu w kuchni. Wśród wybranych inicjatyw jest również projekt skierowany do osób wykluczonych społecznie, który przeprowadzi stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, zasadzając krzewy miododajne na swojej działce w Kościukach. Każda z tych inicjatyw jest inna, każda jest wspaniała. Pamiętajmy, że bez pszczół są małe szanse, że jako ludzie przetrwamy – mówił wicemarszałek.

Z kolei dyrektor departamentu odpowiedzialnego za organizacje konkursu zapewniała o kolejnych takich inicjatywach.

– Wszyscy wiemy, dlaczego takie inicjatywy podejmujemy, zdajemy sobie sprawę, że nasze środowisko naturalne staje się coraz bardziej ubogie. Będziemy rozwijać tego typu przedsięwzięcia, będziemy zachęcać wszystkich mieszkańców gmin i miast do uczestnictwa w tego typu projektach – podkreślała Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w urzędzie marszałkowskim.

Każdy lubi miód

Jeden z projektów zrealizuje Fundacja The Adventure Starts Here Foundation. W ramach uzyskanej dotacji, fundacja zamierza zorganizować w regionie konferencję pod hasłem „Pszczoła miodna a środowisko naturalne”. Gośćmi będą przedstawiciele środowisk pszczelarskich z terenu województwa, entomolodzy, zoolodzy, przyrodnicy, ekolodzy a głos podczas spotkania będą mogły zabierać dzieci. Obecna podczas podpisania umowy ambasadorka fundacji, Nela Mała Reporterka – autorka dziecięcych książek podróżniczych oraz programów telewizyjnych – zachęcała, aby na różne sposoby pomagać pszczołom.

– Planujemy wiele działań dotyczących ochrony pszczół. Niektóre osoby bardzo się ich boją, ale niepotrzebnie. Pszczółki są bardzo przyjazne, raczej nie żądlą. No a każdy chyba lubi miód, więc warto byłoby się trochę nauczyć o pszczołach i może zacząć im jakoś pomagać np. sadząc różne kwiatki. Dlatego planuję różne spotkania autorskie uświadamiające dzieci, jak pomagać pszczołom – mówiła.

– Jesteśmy zachwyceni, że znaleźliśmy się w granie tak fantastycznych projektów na rzecz przyrody – dodała.

Konferencja „Pszczoła miodna a środowisko naturalne” będzie transmitowana online za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Chciałabym podziękować Neli, która bez wątpienia swoimi zasięgami, które generuje w mediach społecznościowych dotrze do bardzo szerokiego grona. Nela bardzo często też gości w programach telewizyjnych, dzięki temu pszczelarstwo województwa podlaskiego będzie szczególnie promowane – mówił Sebastian Łukaszewicz. 

Projekt o zdecydowanie mniejszej skali, lecz równie ciekawy, zrealizuje Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce „Barwianki”. Na realizację warsztatów miodowych koło otrzymało ponad 8 tys. zł.

– Dofinansowanie otrzymamy przede wszystkim na przygotowanie potraw regionalnych z miodem, ale też napojów czy produktów leczniczych, gdzie głównym składnikiem jest miód. Część dotacji spożytkujemy na zakupienie urządzeń, które będą wykorzystane do tego celu. Przede wszystkim chcemy zintegrować przy tym naszą społeczność, żeby było jak najwięcej spotkań, w których będą uczestniczyć również dzieci – opisywała przedsięwzięcie przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce.

Lista wszystkich projektów, które otrzymały dotacje znajduje się poniżej w załączeniu.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa
fot.: Paweł Krukowski

Lista organizacji – podpisanie umów 9 czerwca 2022 r. 

| wrotapodlasia.pl/