Wynika to z przedstawionego właśnie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Pieniądze te mają być wykorzystane obecnie.

O10 milionów złotych dochody Augustowa były wyższe od wydatków

Jak mówił podczas wspólnego posiedzenia komisji miejskich zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski, możliwe to było dzięki wsparciu rządowemu.

Jest to bardzo dobry wynik, biorący się między innymi z tego, że wpłynęły do nas wysokie dochody z udziału w podatku PIT i CIT oraz otrzymanej ze Skarbu Państwa subwencji w wysokości 6 mln złotych. W ubiegłym roku osiągnęliśmy dochód w wysokości ponad 178 mln złotych. Suma ta jest większa od kwoty, którą wydaliśmy, czyli 168 mln złotych. Wydatki majątkowe wyniosły prawie 30 mln złotych.

Ale radni opozycji skrytykowali realizację budżetu. Adam Sieńko twierdził, że nadwyżka jest wynikiem niezrealizowania przez miasto wcześniejszych założeń.

Jest to kolejna zagrywka pijarowska, którą stosuje się co roku. Zaplanowane wydatki w 2021 roku miały sięgnąć ponad 179 mln złotych, natomiast ostatecznie wyniosły 168 mln złotych. Najpierw w listopadzie poprzedniego roku ogłasza się jaki to genialny, prorozwojowy i wspaniały budżet będzie, a potem nie wszystko się realizuje.

W ubiegłym roku zadłużenie miasta zmniejszyło się o 3,5 mln złotych. Obecnie wynosi ono nieco ponad 39 mln złotych.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki