Powiat przystępuje do modernizacji najbardziej zniszczonych odcinków ulic powiatowych w Augustowie, przeznaczając na ten cel blisko 1,5 mln. zł.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane remonty nawierzchni jezdni wraz z regulacją pionową elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki i zawory) na następujących odcinkach ulic:

  • ul. Nowomiejska – 1500 mb.,

  • ul. Nadrzeczna – 492 mb.,

  • ul. Al. Jana Pawła II – 230 mb.,

  • ul. Konopnickiej – 215 mb.,

  • skrzyżowanie ul. Skorupki / Ściegiennego – 102 mb.,

  • ul. Mickiewicza – 90 mb (odcinek od ul. Wojska Polskiego).

Umowa dotycząca realizacji tego przedsięwzięcia została podpisana 12 września w obecności Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, Katarzyny Beaty Sturgulewskiej – Wicestarosty Augustowskiego i Andrzeja Zarzeckiego – Członka Zarządu Powiatu, przez Daniela Hiero – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Arnolda Saładonisa – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. z siedzibą w Suwałkach. Roboty bitumiczne zostaną wykonane do 19 października, a regulacje studni – do 20 listopada bieżącego roku.

– Starostwo Powiatowe w Augustowie –