W poniedziałek 17. września w Kompleksie Hotelowym Logos w Augustowie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO.

W trakcie spotkania poinformowano o dotychczasowych działaniach Powiatu i przedstawiono ogólny zarys planowanych działań na przyszłość. Odbyła się prezentacja kandydatów KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO do wyborów samorządowych w 2018 roku. Komitet zarejestrowany został 21. sierpnia br.

– Razem to znaczy wspólnie i zgodnie. Proszę nie kojarzyć tego słowa z żadnym innym. Chcemy po prostu podkreślić starą polską zasadę, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. (…) Była to kadencja dobrych działań. Kadencja zgody, współpracy. Mamy dzięki temu określone rezultaty. Chcemy iść do tych wyborów z hasłem razem w zgodzie – żeby budować Powiat Augustowski, żeby go rozwijać, żeby nasi mieszkańcy mieli z tej pracy określone owoce – powiedział na wstępie spotkania Jarosław Szlaszyński, obecny Starosta Augustowski.

Szczegółowe przedstawienie programy KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO odbędzie się na konwencji wyborczej, w niedzielę 23. września w Kompleksie Hotelowym Logos (dawny Dom Nauczyciela) o godz. 16.00.

Red.