W niedzielę, 16 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa. Wicemarszałek Stanisław Derehajło, który przewodniczył spotkaniu, zapowiedział stworzenie grup roboczych złożonych z przedstawicieli producentów miodu oraz świata nauki i biznesu, które będą pracować na rzecz praktycznych rozwiązań służących zwiększeniu sprzedaży podlaskiego miodu i innych produktów pszczelarskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP w Białymstoku.

– Należy wypracować i promować wspólną markę miodów podlaskich. Będziemy szli w kierunku zarażania młodzieży pszczelarstwem, zastanowimy się jednak, do kogo kierować nasze działania – podkreślał wicemarszałek Derehajło, sam wieloletni pszczelarz. – Na pewno upatruję wielką szansę na popularyzację pszczelarstwa we współpracy z uczelniami wyższymi, z doświadczoną kadrą z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

W spotkaniu w Białymstoku udział wzięli przedstawiciele zrzeszeń podlaskich pszczelarzy, organizacji działających w otoczeniu rolnictwa oraz lekarze weterynarii. Zaproponowali oni m.in. stworzenie programu badań wykrywających uczulenie na jad pszczeli wśród dzieci, popularyzację nasadzeń roślin miododajnych, czy organizację Ogólnopolskiego Dnia Pszczelarza na terenie woj. podlaskiego.

– Żywię też nadzieję, że w tym roku powołana zostanie Komisja ds. zatruć i podtruć pszczół – powiedział Wojciech Tryzna, Prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku. – Co prawda wiedza i świadomość rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin na zasadach sprzyjających ochronie pszczół i innych owadów zapylających jest coraz większa, niemniej jednak przypadki zatruć wciąż się zdarzają.

W spotkaniu Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa uczestniczyła także młodzież z kilku podlaskich szkół rolniczych wraz z nauczycielami. Były to osoby, które osiągnęły największą liczbę poprawnych odpowiedzi podczas testu wiedzy przeprowadzonego w wyniku realizacji cyklu wykładów-szkoleń pn. „Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki” prowadzonych w sześciu placówkach szkolnych przez mgr Mariusza Chachułę, wykładowcę z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Obecni nauczyciele zasygnalizowali zebranym, że rzeczywiście w szkołach istnieje deficyt wiedzy na temat pszczelarstwa. Większość młodych ludzi traktuje to zajęcie jedynie hobbystycznie.

Wicemarszałek Derehajło przekonywał młodych ludzi, że pszczelarstwo może być nie tylko pasją, ale także dochodowych zajęciem. Tym wspanialszym, że dającym człowiekowi wolność.

W dalszej części zgromadzeni członkowie Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

 (MS, mk)

wrotapodlasia.pl