Piękna słoneczna – typowo letnia pogoda i urokliwe jezioro Necko powitały młodzież Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zebranych przy augustowskim Amfiteatrze. Tu uczniowie, naszej szkoły, spotykają się od dziesiątków lat, podczas corocznych biegów przełajowych uczniów klas pierwszych. Uczniów powitali nauczyciele wychowania fizycznego oraz pan Grzegorz Augusewicz – dyrektor ACE.

W słowach skierowanych do uczniów pan dyrektor przypomniał o walorach zdrowotnych wynikających z biegania, budowania pozytywnych cech charakteru, przezwyciężania zmęczenia i wszech obecnego stresu. Dzisiejsze zmagania sportowe są Inauguracją Sportowego Roku Szkolnego w Centrum i dają początek szeregu zajęciom sportowym, organizowanym w szkole.

W tym roku szkolnym, roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbędzie się w szkole szereg przedsięwzięć skierowanych do uczniów.

Nauczyciele wychowania fizycznego wraz z uczniami obeszli trasy biegowe a wszyscy zgromadzenie z niecierpliwością oczekiwali na „pierwszy start”. Do pierwszego biegu, z wielkim animuszem przystąpiły dziewczęta z Technikum i Szkoły Branżowej. Na mecie pierwsza zameldowała się Pola Lubecka z klasy I technik informatyk, II miejsce zajęła Sylwia Szymborska z I technik mechatronik, a medal brązowy wywalczyła Ewa Godlewska z klasy I wielozawodowej.

W drugim biegu uczestnikami byli chłopcy z klas technicznych, kolejność na mecie następująca:

1.Jakub Kulik

2.Szymon Kapla

3.Michał Grabala, wszyscy uczniowie z klasy I mechatronik.

W trzecim biegu wystartowali uczniowie Szkoły Branżowej, zwyciężył Michał Kuryło (I klasa monter robót wykończeniowych), II miejsce zajął kolega z klasy – Jakub Zalewski a na trzecim stopniu podium stanął Dawid Blacharczyk (klasa I aw).

Uczniowie z miejsc I-III otrzymali z rąk dyrektora medale oraz statuetki biegacza.

Na zakończenie szkolnych zmagań biegowych społeczność szkolna wykonała wspólne zdjęcia do kronik szkolnych. Wszystkim startującym składamy serdeczne gratulacje, podziękowania kierujemy do wychowawców klas i nauczycieli wychowania fizycznego za doskonałą organizację imprezy. Zapraszamy za rok!

Jolanta Sowól