Od 10 czerwca do 30 września br. trwa 4. nabór projektów w priorytetach 1,2 i 3 Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Na stronie Programu zostały zamieszczone materiały ze szkoleń, które odbyły się w dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Suwałkach. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami w celu poprawnego przygotowania wniosku aplikacyjnego na stronie: http://lietuva-polska.eu/pl/aplikowanie/materia_y_ze_szkole/materia_y_czwartego_naboru.html.

Dodatkowo informujemy, że mogą Państwo skorzystać z dostępnego na stronie Programu forum poszukiwania partnerów, gdzie można zapoznać się z propozycjami projektów innych instytucji albo zamieścić swój pomysł na projekt (wypełniając formularz) i w ten sposób poszukiwać partnera litewskiego – link do strony.

W naszym województwie informacji na temat naboru udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, ul. Poleska 89, pok. 3, e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl; tel. 85 6654 – 594, – 908.

wrotapodlasia.pl