W obradach wzięło udział 27 radnych. Przeciw odwołaniu Zarządu było 16 radnych, sześciu głosowało za, a pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

Wniosek o odwołanie zarządu województwa był jedynym punktem poddanym pod głosowanie podczas XI sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
W jawnym głosowaniu przeciw wnioskowi głosowało 16 radnych (klub PiS i radny niezrzeszony Bogusław Dębski), sześciu radnych z Platformy Obywatelskiej głosowało za wnioskiem, od głosu wstrzymało się pięciu radnych PSL.  
Aby doszło do odwołania Zarządu Województwa za wnioskiem o odwołanie musiałoby głosować 18 radnych czyli kwalifikowana większość w 30-osobowym sejmiku województwa podlaskiego. 

Przypomnijmy, że podczas X sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego (18.06) Zarząd Województwa otrzymał absolutorium, ale nie otrzymał wotum zaufania (pisaliśmy o tym TUTAJ – link do strony).
Zgodnie z ustawą, nieudzielenie wotum jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. 
XI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się  4 lipca 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.  
ak

wrotapodlasia.pl