W czwartek 10. stycznia br., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyła się konferencja prasowa związana z naruszeniami prawa w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Miasto Augustów w okresie od sierpnia do listopada 2018. W konferencji udział wzięli: Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk i radca prawny tego urzędu Sebastian Piekarski Jak powiedział burmistrz Mirosław Karolczuk, – ekspert od zamówień publicznych stwierdził pojawienie się takich nieprawidłowości w 8. dokumentach. Mogą one skutkować unieważnieniem wcześniejszych postępowań.

Urzędnicy przejmujący obowiązki związane z prowadzeniem zamówień publicznych, podczas przygotowywania umów wykryli szereg poważnych nieprawidłowości w procedurach przetargowych prowadzonych w okresie od sierpnia do listopada 2018. – powiedział Burmistrz. – Stwierdzono przypadki złamania prawa w 8 postępowaniach. Wykryte naruszenia mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, łącznie z nieważnością postępowań. Specjaliści od zamówień publicznych poinformowali mnie pisemnie, że w najważniejszych dokumentach przetargowych brakuje wymaganych prawem podpisów urzędującego wówczas Wojciecha Walulika, a w ich miejsce umieszczone są nieznanego pochodzenia imitacje. Część przygotowanych umów nie może być teraz zgodnie z prawem zawarta.

Burmistrz Karolczuk zastrzegł,- że nie rozstrzyga, czy opatrywanie dokumentacji przetargowej imitacją podpisów Wojciecha Walulika odbywało się za jego zgodą i wiedzą, kto tego dokonywał, czy było to działanie z premedytacją mające narazić miasto na straty i ogromne kłopoty, czy może efekt niedbalstwa lub skrajnej niewiedzy. Podkreślił, że prawo nakazuje mu natychmiastowe zawiadomienie organów ścigania. Burmistrz oczekuje, że winni nieprawidłowości zostaną wskazani i ukarani. Zaistniałą sytuację ocenia jako skandaliczną i kryzysową, gdyż dotknie ona bezpośrednio między innymi mieszkańców korzystających z programu wymiany pieców. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami część postępowań będzie wymagała powtórzenia. Mirosław Karolczuk zadeklarował, że zrobi wszystko, aby uratować prowadzone przez miasto projekty i ochronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami nieprawidłowości, przy jednoczesnym pełnym wsparciu organów ścigania w wykryciu i ukaraniu sprawców. Do mieszkańców uczestniczących w projektach jeszcze dziś zostaną skierowane konkretne informacje, aby mieli pełnię wiedzy.

Jeżeli znajdziemy podobne nieprawidłowości będą kolejne zawiadomienia. Chcę żeby każde z postępowań zostało sprawdzone – powiedział na zakończenie Mirosław Karolczuk.

Na pytanie dziennikarza Radia5 – Czy Burmistrz kontaktował się po zaistniałej sytuacji ze swoim wieloletnim kolegą Wojciechem Walukiem i próbował wyjaśnić tą sytuacje przed powiadomieniem prokuratury, odpowiedział – Nie, takiego telefonu nie wykonałem. Prawdopodobnie będę musiał odpowiadać przed sądem jako świadek, więc nie chce sytuacji nieczystych.

Bart.

Postępowania, w których wykryto nieprawidłowości:

1. Postępowanie znak: ZP.271.43.2018 – przebudowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno-wchodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie

2. Postępowanie znak: ZP.271.46.2018 – Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa

3. Postępowanie znak: ZP.271.48.2018 – Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa

4. Postępowanie znak: ZP.271.52.2018 – Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej. Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie

5. Postępowanie znak: ZP.271.53.2018 – Budowa zastawki wodnej na rowie melioracyjnym usytuowanym na działce nr 318/1 w Augustowie – w systemie „zaprojektuj i buduj”

6. Postępowanie znak: ZP.271.54.2018 – pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej. Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie

7. Postępowanie znak: ZP.271.55.2018 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno-wchodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.”

8. Postępowanie znak: ZP.271.24.2018 na zadanie „Wspólny zakup energii czynnej dla Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz innych podmiotów”