W sprawie podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemię koronawirusa.

Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża szacunek i uznanie wszystkim osobom i instytucjom, które od wielu tygodni aktywnie uczestniczą w walce z epidemią koronawirusa. Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, stużb mundurowych, pracowników handlu i usług, transportu oraz licznych wolontariuszy, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym w tym szczególnym czasie.

Sejmik składa szczególne wyrazy podziękowania osobom fizycznym, organizacjom i podmiotom gospodarczym, które zaangażowały się w szycie i dostawy maseczek ochronnych, fartuchów, przyłbic, dostarczanie środków dezynfekujących, żywności, czy pomoc finansową. Czas kryzysu pokazał, że Polacy są narodem solidarnym, chcą i potrafią zorganizować się w niesieniu pomocy.

Życzymy wszystkim zaangażowanym wytrwałości w tych trudnych czasach. Przekazujemy wyrazy szacunku, uznania i ogromne podziękowania za podejmowaną każdego dnia pracę w dobie pandemii. A darczyńcom dziękujemy za okazane serce i wielką solidarność.

|UMWP

27 kwietnia 2020 r.