Konferencja prasowa nt. interpelacji złożonych na sesji RM w Augustowie w dniu 26 września 2019 r. dotyczących oświaty w mieście Augustowie

By / 4 miesiące temu / Aktualności / 1 Comment

W poniedziałek, 21 października 2019 r. o godz. 11.00, przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Augustowie odbyła się konferencja prasowa byłego burmistrza Augustowa – obecnego radnego miejskiego – Wojciecha Walulika.

Sprawa jest bardzo istotna, dotyczy interpelacji jakie złożyłem na ostatniej sesji Rady Miasta, która dotyczy bardzo ważnej sprawy jaką jest oświata w mieście Augustowie. Ja w dniu dzisiejszym złożyłem na ręce pani Alicji Dobrowolskiej, przewodniczącej Rady Miasta odpowiedni dokument, który chciałbym w tej chwili państwu odczytać

– tymi słowami rozpoczął swoje spotkanie z dziennikarzami Wojciech Walulik.

Treść odczytanego dokumentu:

Augustów, 21.10.2019r.

Wojciech Walulik

Radny Rady Miasta

Pani

Alicja Dobrowolska

Przewodnicząca Rady Miasta Augustowa

Szanowna Pani.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w związku z nieudzieleniem przez Burmistrza Miasta Augustowa Mirosława Karolczuka odpowiedzi na szereg pytań zawartych w interpelacji, którą złożyłem podczas ostatniej sesji Rady Miasta Augustowa.

Moja interpelacja dotyczyła bardzo ważnego aspektu pracy dyrektorów szkół i przedszkoli, do których uczęszcza 2139 dzieci i w których pracuje 320 nauczycieli i 119 pracowników oświaty. Dyrektorzy szkół i przedszkoli są ważnym ogniwem w systemie miejskiej edukacji organizującym pracę nauczycieli oraz uczniów, podejmujących codzienną współpracę z przedstawicielami wielu tysięcy rodzin augustowskich i biorącym na swoje barki odpowiedzialność za wyniki i poziom kształcenia najmłodszych mieszkańców miasta. Bardzo wysoko oceniam współpracę i umiejętności dyrektorów placówek oświatowych miasta, z którymi współpracowałem w ostatniej kadencji Rady Miasta i martwi mnie tak niska ocena pracy kierownictwa oświaty miejskiej i idące w związku tym drastyczne obniżenie wynagrodzeń dyrektorom. W kampanii wyborczej Pan Mirosław Karolczuk krytycznie odnosił się do stylu zarządzania oświatą zarzucając szerzenie strachu. Wówczas dyrektorzy szkół i przedszkoli w zdecydowany sposób za pośrednictwem mediów zaprzeczyli tym insynuacjom. Dziś tym dyrektorom obniżono wynagrodzenia. Nie chcąc w debacie publicznej opierać się na domysłach i pomówieniach domagam się transparentności w decyzjach burmistrza. Dlatego chcę dociec jakie przesłanki kierowały burmistrzem w podjęciu tak restrykcyjnej decyzji.

Zarówno Pani, jak i koleżanki i koledzy radni wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości niejednokrotnie przekonywaliście społeczeństwo miasta, że zależy Wam na merytorycznej pracy. Deklarowaliście, że chcecie być podmiotem w samorządzie opierającym się na współpracy. W Państwa gronie jest przewodniczący struktur NSZZ Solidarność w Augustowie i jestem przekonany, że działaczowi związkowemu też zależy na wyjaśnieniu przyczyn obniżenia wynagrodzeń pracownikom oświaty augustowskiej.

Ze względu na ważny społecznie aspekt sprawy i zainteresowanie mediów proszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta punktu odpowiedzi na interpelacje po sprawozdaniu burmistrza.

Z poważaniem, (nieczytelny podpis)

W załączeniu:

1. Interpelacja złożona na ostatniej sesji Rady Miasta.

2. Odpowiedź burmistrza na interpelacje.

3. Ponowna interpelacja na nieudzielone pytania

Na ostatniej sesji Rady Miasta wiceburmistrz Filip Chodkiewicz zapowiadał, że szczegółowo zostaną wyjaśnione wszystkie kwestie, na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź , natomiast Burmistrz na większość pytań nie udzielił odpowiedzi. Na jedno z pytań udzielił moim zdaniem odpowiedzi kuriozalnej

– wyjaśniał powód ponownego złożenia interpelacji Radny Rady Miasta, Wojciech Walulik.

Pełna treść odpowiedzi burmistrza Mirosława Karolczuka na interpelację radnego miejskiego Wojciecha Walulika, do zapoznania się TUTAJ >>>

|Bart.

Jeden komentarz

  • Zenobiusz22. Paź, 2019

    A z tymi podwyżkami i obniżkami to nie szef wydziału oświaty decyduje? Tak na logikę to chyba tak, bo to jego działka 🙁 Burmistrz chyba tylko od podpisywania.

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany