Projekty wykonane odręcznie lub komputerowo należy nadsyłać pocztą do dnia 31 maja 2019 r. pod adres: 15-328 Białystok ul. Świerkowa 1, z dopiskiem: „Pływanie Na Byle Czym 2019”. Wszystkie szkice powinny być czytelne i pokazywać planowany do budowy obiekt z kilku ujęć – z przodu, z tyłu, z góry i obu profili.

W konkursie może wystartować każdy, kto ma ukończone 18 lat, osoby nieletnie mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na piśmie.

Rozstrzygnięcie konkursu projektów nastąpi do dnia 30 czerwca. Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 20 projektów, które otrzymają dofinansowanie w kwocie 1.500,00 złotych. Te projekty zostaną umieszczone na tzw. liście podstawowej, a ich autorzy poinformowani o przyznaniu dofinansowania.

XXIV Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym z Polskim Radiem Białystok odbędą się w niedzielę, 4 sierpnia. Impreza rozpocznie się o godz. 15.00 na augustowskich Błoniach. Podczas zawodów na pewno nie zabraknie pozytywnych emocji, a także niezapomnianej atmosfery. W tym roku przed publicznością wystąpią Magdalena Pietruczak i Ania Dąbrowska.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.plywanienabyleczym.pl. Regulamin dostępny na: https://www.radio.bialystok.pl/src/259/887fe0cb30fe3acfb3e1f82656efcdde

urzad.augustow.pl