Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji d/s Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie, 24.07.2019 r.

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 lipca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1 Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał głosowanych na XIII sesji Rady Miejskiej:

1 zmiany uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie”,

2 zmian budżetu miasta na rok 2019,

3 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019 – 2032.

Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

Aleksandra Kleczkowska

***

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ślepsk V”.

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

***

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie, 25.07.2019 r

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie (wspólne z Komisją Uzdrowiskową).

Tematem posiedzenia będzie:

1 Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał głosowanych na XIII sesji Rady Miejskiej:

1 przyjęcie stanowiska w sprawie modernizacji drogi Białystok – Augustów – Suwałki,

2 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

3 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa,

4 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie”.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Aleksandra Kleczkowska

***

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, 26.07.2019 r.

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1 Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał głosowanych na XIII sesji Rady Miejskiej:

1 zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

2 zmiany uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

3 uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie.

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

Tomasz Miklas

bip.um.augustow.pl