Mieszkańcy trzynastu gmin z naszego regionu już wkrótce będą mogli załatwić większość spraw urzędowych przez Internet. Zarząd województwa przyznał na ten cel 6 mln 728 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ( RPOWP). Szczegóły projektu zaprezentowano we wtorek (26.11) podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, a także wicemarszałek Stanisław Derehajło, Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk.

Projekt będzie realizowany w trzynastu gminach – to Kolno, Krasnopol, Łomża, Milejczyce, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Suwałki oraz miasta Bielsk Podlaski, Grajewo i Łomża. Liderem jest województwo podlaskie.

Marszałek Derehajło podkreślał, że jednym z założeń obecnego zarządu w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest upowszechnienie Internetu jako narzędzia ułatwiającego codzienność.  
– Doprowadzenie Internetu i nauka korzystania z jego dobrodziejstw – to był nasz cel, kiedy rozpoczynaliśmy pracę blisko rok temu. Jednym z elementów tego działania jest właśnie ten projekt – mówił Stanisław Derehajło.- Musimy podążać za nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonującymi we współczesnym świecie, a mieszkańców województwa nauczyć praktycznego wykorzystywania tychże narzędzi – dodał.

Projekt obejmie 192 tys. osób w wyżej wymienionych gminach i umożliwi załatwienie większości spraw urzędowych 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu, bez konieczności wychodzenia z domu. Aplikacje oferujące e-usługi będą też przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Mieszkańcy gmin biorących udział w projekcie, część spraw załatwią w całości, a inne częściowo. W tej pierwszej grupie jest osiemnaście e-usług. Należą do nich m.in. opłaty i deklaracje podatku leśnego, od nieruchomości , informacja o stanie rozliczeń mieszkańca/ przedsiębiorcy.
Drogą elektroniczną będzie też można uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami za nieruchomości czy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Natomiast dziewięć e-usług przez Internet będzie można załatwić częściowo (pełna lista e-usług w załączonej prezentacji).

Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk informowała, że projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań urzędu w zakresie cyfryzacji społeczeństwa.
– Stan zaawansowania usług, które planujemy wdrożyć w ramach projektu, czyli załatwianie spraw w całości drogą elektroniczną powoduje, że trudno byłoby to zadanie realizować w skali całego województwa. Dlatego dobraliśmy partnerów i będziemy przecierać szlaki – mówiła Agnieszka Aleksiejczuk.

Projekt będzie realizowany do 2021 r. 

ak

wrotapodlasia.pl

zdjęcie: Anna Augustynowicz UMWP