O przyszłości i kształcie kolejnego programu Polska Wschodnia dyskutowali przedstawiciele wschodnich województw i Komisji Europejskiej, podczas konferencji, która odbyła się dziś (12.12) w Kielcach. Wziął w niej udział marszałek Artur Kosicki, który jest też przewodniczącym komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Uczestników powitał gospodarz spotkania Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił, ze Program Polski Wschodniej jest priorytetem dla naszych regionów. – Chcemy nadrabiać zaległości rozwojowe, a w tym pomaga nam ten program.

– Wschodnie regiony mają jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego powinny określić najważniejsze cele i priorytety swojego rozwoju – mówił z kolei Christopher Todd, dyrektor ds. Polski w Komisji Europejskiej. – Nie mamy jeszcze budżetu na nową perspektywę, ale Polska wschodnia powinna mieć znaczące źródło wsparcia. Trzeba też podkreślić, że program w tej perspektywie jest sukcesem. – dodał.

Marszałek Artur Kosicki zaproponował w jaki sposób może być realizowany kolejny program dla Polski Wschodniej. – Uważam, że potrzebna jest regionalizacja programu, która pozwoli na bardziej skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, zgodnie z potrzebami województw – podkreślił marszałek Artur Kosicki. – System nowego programu powinien być wzorowany na programach transgranicznych, np. Polska – Białoruś – Ukraina. To m.in. utworzenie wspólnego sekretariatu dla regionów, opracowanie opisu priorytetów, a także nabory projektów na poziomie regionalnym – zaznaczył.

W drugiej części spotkania podsumowano proces dotychczasowego wdrażania RPO w 5 województwach. Joanna Sarosiek, dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego, która również uczestniczyła w konferencji podkreśliła, że w naszym regionie ogłoszono rekordowa liczbę konkursów – ponad 500. Zaznaczyła również m.in. znaczący wzrost poziomu realizacji programu w tym roku. Województwo podlaskie jest na 9. miejscu pod względem podpisanych umów i na 11. pod względem płatności (w 2018 w obu przypadkach – na 15). – Polska Wschodnia wypełnia lukę jeśli chodzi o inwestycje, ponieważ z jej środków można finansować to czego nie można wesprzeć z RPO – mówiła dyrektor Sarosiek

W spotkaniu wzięli udział także m.in. Miron Sycz, członek zarządu woj. warmińsko-mazurskiego, Stanisław Kruczek, członek zarządu woj. podkarpackiego, Michał Mulawa, przewodniczący sejmiku woj lubelskiego oraz samorządowcy i przedsiębiorcy.

is/bm

wrotapodlasia / fot: UMWP