Wernisaż fotograficzno – plastyczny uczestników projektu artystycznego KOLAŻ

07 września 2019 r. 17:00

Projekt autorski Augustynek.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, poprzez realizację międzypokoleniowych działań krajoznawczo-artystycznych, a także:

 • międzypokoleniowe spotkania, realizujące hasło ,,Augustów – moje miejsce”
 • refleksja na temat tożsamości lokalnej mieszkańców Augustowa
 • poszerzenia wiedzy o Augustowie – jego historii i współczesności, jako miasta kresowego
 • poszerzenie wiedzy o architekturze miasta i spojrzenie na nią pod kątem ,,Stare-nowe; różne oblicza Augustowa”
 • spojrzenie na okolice Augustowa przez pryzmat ,,Natura – kultura” (kultura rozumiana jak wytwór człowieka)
 • promowanie proekologicznych zachowań
 • aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, na nieforsownych wycieczkach pieszych i rowerowych
 • zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu fotografii krajobrazu/przyrody i fotografii portretowej
 • pobudzenie kreatywności uczestników
 • zachęcenie do podejmowania działań twórczych
 • międzypokoleniowa wymiana myśli, wrażeń estetycznych
 • przygotowanie wystawy złożonej z kolaży oraz fotografii wykonanych przez uczestników projektu, zatytułowanej ,,Podlasie – wschodni kraniec Polski. Augustów-centrum mojego życia”

Projekt Kolaż skierowany był do mieszkańców Augustowa i okolic – kobiet i mężczyzn powyżej piętnastego roku życia. W nawiązaniu do nazwy projektu – chciałyśmy stworzyć jak najbardziej zróżnicowaną grupę, aby móc od siebie wzajemnie czerpać: energię, doświadczenie, wiedzę, świeże spojrzenie.

Projekt zakładał 4. spotkania o charakterze warsztatów oraz piąte – wernisaż wystawy, złożonej z prac uczestników warsztatów.

Efektem tego jest wystawa złożona z wybranych kolaży oraz fotografii wykonanych przez uczestników projektu; podsumowanie działań uczestników projektu przez instruktorów, jako działań tworzących żywą kulturę regionu i podnoszących świadomość tożsamości lokalnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej w konkursie ogłoszonym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych OWOP.

|APK