W czwartek 21.02.2019 r., w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie odbyło się spotkanie mające na celu promocje lekkoatletyki w środowisku lokalnym. Spotkanie, ponieważ uczestniczyli w nim młodzi lekkoatleci od lat uprawiający Królowa Sportu, mający już na swoim koncie duże sukcesy sportowe i dzieci, które dopiero przyglądają się, czy taki sport jest tym, który chcieliby uprawiać. Część z nich przyszła na halę sportową augustowskiej „czwórki” sama, a część ze swoimi rodzicami.

Spotkanie rozpoczęła pani Jolanta Sowól, która od roku 2015 przewodzi kompleksowemu programowi Rozwoju Lekkoatletyki w Augustowie. Zgromadzonych przywitała gospodyni obiektu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Mariola Brygida Karpińska. Cześć pokazową zajęć lekkoatletycznych poprowadził Bogusław Sowól, trener UKS Technik Augustów, który za swoją pracę 18. grudnia ubiegłego roku otrzymał nagrodę Ministra Sportu i Turystyki.

– Augustów obecnie jest bardzo dobrze postrzegany w Polsce jako lokalne środowisko lekkoatletyczne, gdzie zawodnicy osiągają sukcesy sportowe na miarę krajową. W roku który dopiero się zaczął, lekkoatleta z Augustowa może już pochwalić się bardzo dużym sukcesem sportowym. Daniel Baranowski podczas Mistrzostw Polski U20 zdobył brąz w biegu na 2000m z przeszkodami – powiedziała podczas naszej rozmowy (która jest do odsłuchania pod tym tekstem) pani Jolanta Sowól. Podkreśliła ona pozytywny efekty pracy, która jest wykonywana z uczniami klasy IV sportowej w „czwórce”.

Takie wydarzenia jak to czwartkowe w Sp4, to jedno z wielu ogniw w łańcuchu ciężkiej pracy do sukcesów sportowych Augustowskich lekkoatletów. Mamy nadzieje, że zaowocuje ono nowymi pasjonatami tej pięknej dyscypliny sportu.

Bart.