24/11/2020

NIK ZBADAŁA, JAK WYGLĄDA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

8 miesięcy temu / 0 komentarze

Brak prawidłowego i rzetelnego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – to zdaniem NIK – jedna z przyczyn kłopotów w segregacji odpadów w gminach województwa podlaskiego. Choć segregacja była prowadzona właściwie, to system … Czytaj cały artykuł

PRZECHWYCONO NIELEGALNE PAPIEROSY WARTE 4,5 MLN ZŁ

8 miesięcy temu / 0 komentarze

Blisko 325 tys. paczek nielegalnych papierosów przechwyciła podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Nielegalny towar był ukryty w tirze przewożącym tafle szkła. Wartość zatrzymanych papierosów to ponad 4,5 mln … Czytaj cały artykuł

USTAWODAWSTWO OKRESU PANDEMII A KORUPCJA

8 miesięcy temu / 0 komentarze

Nietransparentny proces legislacyjny i niekontrolowany lobbing; ograniczanie dostępu do informacji publicznej; wyłączanie odpowiedzialności i rozliczalności polityków i urzędników za decyzje publiczne oraz dalsze osłabienie administracji publicznej – to główne obszary ryzyk korupcyjnych wskazane w analizie … Czytaj cały artykuł

POLICJANCI ZLIKWIDOWALI DOMOWĄ BIMBROWNIĘ

8 miesięcy temu / 1 komentarze

Augustowscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną alkoholu. W wyniku podjętych działań mundurowi zabezpieczyli 57 litrów zacieru, 12 litrów gotowego nielegalnego alkoholu, a także urządzenie do jego produkcji. Za … Czytaj cały artykuł

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

8 miesięcy temu / 0 komentarze

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378), … Czytaj cały artykuł

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE AUGUSTOWSKIM / 24.11.20

8 miesięcy temu / 0 komentarze

Informujemy, że na terenie Powiatu Augustowskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna, w oparciu o dane przekazane przez PSSE w Augustowie oraz SP ZOZ w Augustowie, na dzień 24 listopada, na godz. 9.00, przedstawia się następująco: liczba … Czytaj cały artykuł

Skip to content