BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje

o zbliżających się spotkaniach w ramach konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

i ponownie zaprasza

do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

I etap konsultacji trwa od 17 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r.

Harmonogram i techniki konsultacji:

  • od 17 sierpnia do 7 września 2020 r. będzie można wypełnić ankietę (E-konsultacje) dotyczącą konsultowanego planu miejscowego z możliwością składania swoich propozycji i uwag,
  • 24 sierpnia 2020 r.  o godz. 17:00 odbędzie się spacer badawczyz udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego,
  • 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się debata publicznaz udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego,
  • 26 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się warsztat konsultacyjny z wykorzystaniem map, z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego.

Jednocześnie z uwagi na dostępność wolnych miejsc przedłuża się możliwość zgłoszenia chęci udziału w spacerze badawczym do 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 oraz w warsztacie konsultacyjnym do 25 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo:  konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, bądź telefonicznie 87 643 42 17, 87 643 42 16 w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego tzn. poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30. Liczba osób mogących wziąć udział spacerze badawczym i warsztacie konsultacyjnym jest ograniczona.

Materiały wstępne będą dostępne dodatkowo w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. od 8:30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w sali konferencyjnej oraz bezterminowo na stronie internetowej https://urzad.augustow.pl/content/plan-miejscowy-al-kard-wyszynskiego-strefa-jezioro-necko).

Kolejne informacje wkrótce.

bip.um.augustow.pl